Pre pedagógov: PROFsmeZŠ | PROFsmeSOŠ

 

Aktivity pre žiakov: Stredné odborné školy | Základné školy

Názov školy:Adresa:Web
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta:Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov:www.czsskomtv.edu.sk
Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša Topoľčany:Kalinčiakova 48, 955 01 Topoľčany:"http://www.csuv-lukasa.sk/"
Dopravná akadémia:Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina:www.doaza.edu.sk
Hotelová akadémia Košice:Južná trieda 10, 040 01 Košice:www.hotelovake.edupage.org
Súkromná stredná odborná škola technická:Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom:www.ssost.edupage.org
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho:Grešákova 1, 040 01 Košice:www.ipari.sk
Stredná odborná škola:Prakovce 282, 055 62 Prakovce:www.sosprakovce.edupage.org
Súkromná hotelová akadémia:M. R. Štefánika 148/27, 017 01 Považská Bystrica:"http://hotelakziveny.edupage.org/?"
Stredná odborná škola:Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo:"http://sosno.edupage.org/"
Obchodná akadémia:Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica:"http://oatabb.edupage.org/?"
Obchodná akadémia Dolný Kubín:Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín:"http://oadk.edupage.org/?"
Obchodná akadémia:Polárna 1, 040 12 Košice:"http://www.polarka.sk/skola"
Obchodná akadémia:M.R.Štefánika 8, 963 01 Krupina:"http://gymsladka.sk/"
Obchodná akadémia:Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš:"http://oalm.eu/"
Obchodná akadémia:Bernolákova 2, 036 37 Martin:"http://www.oamt.eu/index.php"
Obchodná akadémia:F. Madvu 2, 971 29 Prievidza:"http://www.oaprievidza.eu/"
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského:Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina:"http://www.oataza.edu.sk/index.html"
Obchodná akadémia:Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov:"http://oatv.edupage.org/?"
Obchodná akadémia Milana Hodžu:Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín:"http://oa-tn.edupage.org/?"
Obchodná akadémia:Watsonova 61, 040 01 Košice:"http://www.oake.sk/mambo/"
Súkromná hotelová akadémia:Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica:
Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola:Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta:www.sostechga.edu.sk
Súkromná obchodná akadémia:Jarná 13, 010 01 Žilina:"http://www.soaza.sk/sk/skola/aktuality"
Súkromná obchodná akadémia- Kereskedelmi Magánakadémia:Ulica Svätého Štefana 36, 943 01, Štúrovo:"http://www.1soa-sturovo.sk/web/"
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku:Kukučínova 23, 040 12 Košice:www.sospsvke.edu.sk
Stredná odborná škola Bijacovce 1:Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce:www.soulbijac.edu.sk 
Stredná odborná škola drevárska:Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok:www.soudlh.sk
Stredná odborná škola drevárska:Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves:www.sosdsnv.sk
Stredná odborná škola drevárska:Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen:www.sosdrev.sk
Stredná odborná škola:Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom:"http://sosdca.edupage.org/?"
Stredná priemyselná škola:Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom:www.spsnmnv.sk
Súkromná stredná odborná škola – ELBA:Smetanova 2, 080 05 Prešov:www.ssoselbapo.edu.sk
Stredná odborná škola elektrotechnická:Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok:www.soselh.sk
Stredná odborná škola:Nerudova 13, 920 01 Hlohovec:www.soshlohovec.sk
Stredná odborná škola:Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa:www.doshnusta.edu.sk
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu:Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen:www.soshotel.sk
SOŠ hotelových služieb a obchodu:Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky:"http://www.hosnz.sk/"
Stredná odborná škola Jána Bocatia:Bocatiova 1, 040 01 Košice:
Stredná odborná škola- Szakközépiskola:Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec:www.spsk-chlmec.m3.sk
Stredná odborná škola-Szakközépiskola:Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom:"http://www.sos-kravany.sk/sk/"
Stredná odborná škola obchodu a služieb:M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina:www.soskrupina.sk
Stredná odborná škola lesnícka:Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica:www.slsbs.edu.sk
Stredná odborná škola lesnícka:Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín:www.soultv.sk
Stredná odborná škola:Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice:www.soslevice.sk
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie:Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok:"http://www.slslhr.sk/"
SOŠ hotel. sl a dopravy:Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec:www.soslc.sk
Stredná odborná škola Majstra Pavla:Kukučínova 9, 054 27 Levoča:www.souplevoca.sk
Stredná odborná škola-Szakközépiskola:Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou:www.sspmoldava.edupage.org
Stredná odborná škola:Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky:www.soujesnz.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca:www.sosca.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín:"http://sosdk.sk/"
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta:"http://sosoasga.edupage.org/"
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Stavbárska 11, 036 80 Martin:www.zssmt.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Osvety 17, 968 01 Nová Baňa:"http://sosnb.edupage.org/"
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany:www.sosoasmojmir.edupage.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava:sososrv.edupage.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín:"http://www.sosostn.sk/"
Súkromná SOŠ PAMIKO:Kukučínova 23,040 01 Košice:www.pamikoskola.sk
Stredná odborná škola podnikania:Sasinkova 45, 010 01 Žilina:www.sospza.sk
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku:Predmestská 82, 010 01 Žilina:www.spospredza.edu.sk
Spojená škola:Železničná 5, 987 01 Poltár:www.soupoltar.edu.sk
Stredná odborná škola polytechnická:Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín:www.sospknazia.sk
Stredná odborná škola polytechnická:Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš:www.polytechnika.sk
Stredná odborná škola polytechnická:Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok:www.sosprk.sk
Stredná odborná škola potravinárska:Cabajská 6, 949 12 Nitra:www.soupcabajskanr.edu.sk
Stredná odborná škola:Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica:"http://www.sospb.sk"
Stredná odborná škola:Generála Viesta č. 6, 050 01 Revúca:www.zsosrevuca.edu.sk
Stredná odborná škola:Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina:"http://zsssnina.edupage.sk/"
Stredná odborná škola:Športová 675, 916 01 Stará Turá:www.sosst.sk
Stredná odborná škola stavebná:Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš:www.zssslm.sk
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča:Lomonosovova 7, 917 08 Trnava:www.spsstt.sk
Stredná odborná škola stavebná:Tulipánová 2, 011 62 Žilina:"http://www.sosstavebna.sk/"
Stredná odborná škola:Mierová 727, 072 22 Strážske:"http://sosstrazske.wbl.sk/"
Stredná odborná škola strojnícka:Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica:www.soujpb.edupage.org
Stredná odborná škola strojnícka:Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto:www.souknm.sk
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda:Tehliarska 2, 071 01 Michalovce:www.csoumi.edu.sk
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka:Saleziánska 18, 010 01 Žilina:www.sos.sdb.sk
Stredná odborná škola-Szakközépiskola:Ul. 1. mája 1, 947 01 Hurbanovo:www.souphu.edu.sk
Stredná odborná škola Púchov:I.Krasku 491, 020 32 Púchov:"http://www.sospuchov.sk"
Stredná odborná škola technická:Okružná 693, 022 01 Čadca:www.sostca.sk
Stredná odborná škola technická v Humennom:Družstevná 1737, 066 01 Humenné:www.sosthe.edu.sk
Stredná odborná škola technická:Kukučínova 23, 040 01 Košice:www.soskuke.edupage.org
Stredná odborná škola technická:Komenského 496/37, 029 01 Námestovo:www.sostno.sk/ 
Stredná odborná škola technická:Volgogradská 1, 080 01 Prešov:www.sost-po.sk
Stredná odborná škola technická:Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa:www.sousl.edupage.org
Stredná odborná škola technická:Nitrianska 61, 942 14 Šurany:www.sostsurany.edupage.org
Stredná odborná škola:Jesenského 903, 980 61 Tisovec:www.sostisovec.eu
Stredná odborná škola potravinárska:Krušovská 2091, 955 01 Topoľčany:www.soskruto.edu.sk
Stredná odborná škola agrotechnická:Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany:"http://www.sosagro.sk/"
Stredná odborná škola:Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa:"http://sostornala.edupage.org/?"
Stredná odborná škola:Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín:www.sostn.sk
Stredná odborná škola:Učňovská 5, 040 15 Košice – Šaca:www.souhag.edu.sk
Stredná odborná škola:Ul. l. mája 500, 952 01 Vráble:www.souevr.edu.sk
Stredná odborná škola železničná:Palackého 14, 040 01 Košice - Staré Mesto:www.soszke.edupage.sk
Stredná odborná škola:Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce:www.soszelovce.sk
Stredná odborná škola automobilová:Moldavská cesta 2, 041 99 Košice:www.sosake.sk
Stredná odborná škola elektrotechnická:Sibírska 1, 917 01 Trnava:www.sose-trnava.edu.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Školská 4, 071 01 Michalovce:"http://www.sosmi.sk/index.php/sk/"
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota:www.sosos.sk
Stredná odborná škola podnikania:Masarykova 24, 081 79 Prešov:"http://www.sospodnikania.sk/about/?"
Stredná odborná škola technická Hlohovec:F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec:www.sosthc.edupage.org
Stredná odborná škola technická:Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače:www.sostlmace.sk
Spojená škola:Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň:www.oamk.sk
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska:Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota:www.sosrs.edu.sk
Spojená škola:Štúrova 848, 962 12 Detva:www.sssdetva.edu.sk
Spojená škola:Hattalova 471, 027 43 Nižná:"http://www.ssnizna.sk/kontakt/napiste-nam"
Spojená škola:Červenej armády 25, 036 01 Martin:www.ssmt.sk
Spojená škola:Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky:www.spsenz.edupage.org
Spojená škola:Školská 7, 975 90 Banská Bystrica:"https://spojenaskolabb.edupage.org/"
Spojená škola:Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok:"http://www.zssos.sk/"
Spojená škola:Hlinská 31, 010 01 Žilina:"http://www.dosza.edu.sk/"
Spojená škola:Sídlisko Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín:www.sstv.sk
Spojená škola:Štefánikova 64, 085 01 Bardejov:"http://www.spojenabj.sk/"
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG:Školská 5, 977 01 Brezno:"http://brezno.spsa.sk/"
Stredná priem. škola strojnícka a elektrotechnická:Ul. Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra:www.spsnitra.edupage.sk
Stredná odborná škola:Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou:www.spsbn.edupage.org
Stredná priemyselná škola:Komenského 5, 085 42 Bardejov:www.spsbj.edu.sk
Stredná priemyselná škola dopravná:Hlavná 113, 040 01 Košice:"http://spsdke.edupage.org/about/?"
Stredná priemyselná škola:Komenského 2, 040 01 Košice:"https://priemyslovka.edupage.org/"
Stredná priemyselná škola:Novomeského 5/24, 036 36 Martin:www.spsmt.sk
Stredná priemyselná škola:Mnoheľova 828, 058 46 Poprad:www.spspp.sk
Stredná priemyselná škola:Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica:"http://www.spspb.sk"
Spojená škola:Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina:www.spojenasosza.edu.sk
Spojená škola:Kollárova 17, 078 01 Sečovce:www.gdusecovce.edu.sk
Stredná priemyselná škola:Partizánska 1059/23, 069 01 Snina:www.spssnina.edu.sk
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická:Lermontovova 1, 040 01 Košice:www.spssagke.edu.sk
Stredná priemyselná škola stavebná-Építőipari Szakközépiskola:Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo:www.spsstav.edu.sk
Stredná odborná škola:Komenského 1049/23, 038 53 Turany:www.sosturany.edupage.org
Spojená škola:Hlavná 2, 010 09 Žilina:"http://zssosza.edupage.org/about/?"
Stredná priemyselná škola elektrotechnická:Plzenská 1, 080 47 Prešov:www.spse-po.sk
Súkromná stredná odborná škola:Hviezdoslavova 11, 085 84 Bardejov:"http://ssosbj.edupage.org/?"
Súkromná stredná odborná škola EDUCO:Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo:"http://www.slanickaosada.com/subory/kontakt.htm"
Súkr. SOŠ:Kopaničná 237, 966 01 Hliník nad Hronom:www.ssoshlinik.sk
Súkromná stredná odborná škola:Dneperská 1, 040 12 Košice:"http://gymbosak.sk/?p=3691"
Technická akadémia:J. Švermu 1, 960 01 Zvolen:www.tazvolen.sk
Technická akadémia:Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves:"http://www.tasnv.sk/"
Škola úžitkového výtvarníctva:Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok:"http://www.suvrk.sk/"
Škola úžitkového výtvarníctva:Jakobyho 15, 040 01 Košice:"http://www.suvke.sk/"
Stredná umelecká škola:Staničná 8, 123 45 Trenčín:"http://www.sustn.sk/indexs.html"
Súkromná stredná umelecká škola filmová:Petzvalova 2, 040 11 Košice:"http://www.filmovaskola.sk/obsah/kontaktne-informacie"
Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP:Družby 554/64, 976 81 Podbrezová:www.ssosh.sk
Stredná umelecká škola:Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok:"http://www.suskk.sk/"
Súkromná stredná odborná škola pedagogická:Tovarnícka 1641, 955 01 Topoľčany:"http://ssosto.edupage.org/?"
Súkromná stredná odborná škola:Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo:"http://ssossladkovicovo.stranka.info/index.php?vid=B"
Súkromná stredná odborná škola podnikania:Hollého 1380/34, 905 01 Senica:"http://sssp.edupage.org/"
Spojená škola:Ul. SNP č. 16, 083 01 Sabinov:"http://sossb.edupage.org/teachers/? "
Obchodná akadémia:Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok:"http://oark.edupage.org/?"
Stredná odborná škola:Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš:www.sos-vk.sk
Stredná odborná škola elektrotechnická:Učňovská 700/6, 908 45 Gbely:www.sougbely.edu.sk
Hotelová akadémia:Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš:www.halm.sk
Stredná odborná škola drevárska a stavebná:č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou:"http://www.sosdskrasno.sk/"
Súkr.stredná odb.škola:Maurerova 55, 053 42 Krompachy:www.ssoskromp.edu.sk
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika:Vajanského 23, 934 03 Levice:www.suslbielika.edu.sk
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu:Školská 5, 975 90 Banská Bystrica:"http://www.soshotelovabb.sk/index.htm"
Stredná odborná škola drevárska:Pílska 7, 955 01 Topoľčany:www.sosdrevarska.sk
Stredná odborná škola:Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok:"http://www.soskk.sk/"
Stredná odborná škola elektrotechnická:Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov:www.zssstrop.edu.sk
Stredná priemyselná škola stavebná:Veľká okružná 25, 010 01 Žilina:www.spssza.sk/
Spojená škola:Slanická osada 1, 029 01 Námestovo:"http://oahanoslanica.edupage.org/?"
Stredná odborná škola dopravná:Zelená 2, 036 08 Martin:www.sosd.sk
Stredná odborná škola techniky a služieb:Laskomerského 3, 977 46 Brezno:www.spsbr.edu.sk
Stredná odborná škola:Viliama Paulinyho-Tótha 31/5, 905 01 Senica:www.sossenica.sk
SOŠ letecko-technická Trenčín:Legionárska 160, 911 04 Trenčín:www.soslt.edupage.org
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu:Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca:"https://oadmj.edupage.org/"
Stredná odborná škola:Košická 20, 080 01 Prešov:"http://zsssluz.edupage.org/?"
Stredná odborná škola technická:Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava:www.sostrv.edu.sk
Stredná odborná škola technická:Nová 5245/9, 921 01 Piešťany:www.sostpn.sk
Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany:Brezová 2, 921 77 Piešťany:www.szaspn.sk
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola:B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec:www.spsstavebnalc.edu.sk
Stredná odborná škola Andyho Warhola:Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce:www.sosaw.sk
Súkromná obchodná akadémia:Petrovianska 34, 080 05 Prešov:"http://www.soapo.sk/"
Stredná priemyselná škola- Ipari Szakközépiskola:Petőfiho 2, 945 50 Komárno:www.spskn.sk
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku:Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč:www.sosholic.edupage.org
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho:Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica:www.mikovini.sk
Stredná priemyselná škola elektrotechnická:Námestie SNP č. 8, 921 69 Piešťany:www.spsepn.edu.sk
Súkromná stredná umelecká škola:Kyslá 214, 966 61 Hodruša - Hámre:"http://www.ssushh.sk/"
Pedagogická a sociálna akadémia:Komenského 12, 984 18 Lučenec:"http://www.pasalc.sk/kontakty"
Stredná odborná škola elektrotechnická:Komenského 50, 010 01 Žilina:"http://soseza.edupage.org/"
Stredná odborná škola:Bystrická 4, 966 81 Žarnovica:www.soszc.eu
Obchodná akadémia:Veľká okružná 32, 011 57 Žilina:"http://www.oavoza.sk/"
Súkromná stredná odborná škola Bytča:Sakalovej č. 182, 014 01 Bytča:"http://www.sukromnasos.sk/?utm_source=azet.sk&utm_medium=profil&utm_campaign=azet-katalog"
Stredná odborná škola – Szakközépiskola:Janka Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany:www.sosvk.sk
Spojená škola:Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov:"http://spojenask.edupage.sk/"
Stredná odborná škola:Štefánikova 39, 059 21 Svit:"http://www.sossvit.stranka.info/"
Stredná odborná škola dopravná:Konštantínova 2, 080 01 Prešov:www.sosdpo.sk
Stredná odborná škola – Szakközépiskola:J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník:www.soupopribenik.edu.sk
Stredná odborná škola elektrotechnická:Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad:"http://www.sosematej.sk/"
Obchodná akadémia:Bolečkova 2, 950 50 Nitra:"http://oanitra.edupage.org/"
Stredná priemyselná škola:Bardejovská 24, 080 06 Prešov:www.spsdrevpo.edupage.org
Stredná odborná škola:Cintorínska 4, 950 50 Nitra:"http://www.zssnr.edu.sk"
Súkromná stredná odborná škola:Dukelská 33, 087 01 Giraltovce:www.zssgiralt.edu.sk
Obchodná akadémia:Stöcklova 24, 085 28 Bardejov:"http://oabar.edupage.sk/"
Stredná odborná škola technická:Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec:www.soslc.edu.sk
Súkromná stredná umelecká škola:Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen:"http://www.ssuszv.sk/"
Stredná priemyselná škola dopravná:Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen:"http://dopravnazv.edupage.org/?"
Stredná odborná škola:Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica:www.zssbanbb.edu.sk
Súkromná stredná umelecká škola:Škultétyho 1, 949 11 Nitra:"http://www.ssusnitra.sk/o-skole"
Stredná odborná škola techniky a služieb:Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany:www.zsstovar.topindex.sk
Súkromná stredná odborná škola s VJM:Dolné Obdokovce 71, 951 02 Dolné Obdokovce:"http://www.sssp.sk/index.php"
Stredná odborná škola Juraja Ribaya:Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou:"http://www.sosjr.sk/"
Stredná odborná škola automobilová Trnava:Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava:www.sosatt.sk
Stredná odborná škola:Pruské 294, 018 52 Pruské:"http://www.sospruske.sk/"
Spojená škola:Námestie SNP 5, 123 45 Partizánske:"http://www.spspart.sk"
Stredná odborná škola polytechnická:Koniarekova 17, 918 50 Trnava:www.souztt.edupage.sk
Stredná odborná škola – Szakközépiskola:Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou:"http://www.sosdvory.sk/slovak/odboryoverview.html"
Súkromná stredná odborná škola:Biela voda 2, 060 01 Kežmarok:"http://www.ssos-kezmarok.sk/"
Spojená škola:Nivy 2, 927 05 Šaľa:www.spojenaskolasala.sk
Stredná odborná škola:Námestie sv. Martina 5, 908 51 Holíč:"http://www.sosholic.sk/index.php"
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom:www.prvasosnmnv.sk
Stredná odborná škola Handlová:Lipová 8, 972 51 Handlová:www.zssha.edu.sk
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera:Stromová 34, 921 01 Piešťany:"http://hotelacademy.edupage.org/?"
Stredná odborná škola obchodu a služieb:T.Vansovej 2, 955 01 Topoľčany:"http://sosoasto.edupage.org/?"
Stredná odborná škola:Hviezdoslavova 55, 942 01 Šurany:www.zss-surany.edupage.org
Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola:Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská Streda:"http://www.ozorak.sk/"
Pedagogická a sociálna akadémia:Engelsova 3, 934 29 Levice:"http://pasalevice.edupage.org/?"
Stredná priemyselná škola:Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice:www.spslevice.sk
Stredná odborná škola:Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice:www.sou-levice.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmiés Szolgáltatóipari Szakközépiskola:Budovateľská 32, 945 01 Komárno:"http://www.zssoskn.edu.sk/"
Súkromná obchodná akadémia:M. R. Štefánika 148/27, 017 01 Považská Bystrica:"http://skolyziveny.edupage.org/text33/?"
Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola:Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno:"http://soskn.edupage.org/"
Spojená škola:Slančíkovej 2, 950 50 Nitra:www.spsnr.edu.sk
Obchodná akadémia:Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany:"http://oasurany.edupage.org/about/"
Stredná odborná škola:Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok:www.sos-garbiarska1-kk.sk
Obchodná akadémia:Kukučínova 1, 083 01 Sabinov:"http://www.oasb.sk/"
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia:K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota:"http://www.obchars.sk/?utm_source=azet.sk&utm_medium=profil&utm_campaign=azet-katalog"
Obchodná akadémia:Volgogradská 3, 080 74 Prešov:"https://oa-po.edupage.org/"
Dopravná akadémia Trenčín:Školská 66, 911 05 Trenčín:"http://www.dopravnaakademia.sk/top-menu/o-skole"
Pedagogická a sociálna akadémia:Kmeťovo stromoradie 5, 080 01 Prešov:"http://www.pasapo.sk/index.html"
Obchodná akadémia:Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa:"http://oasl.edupage.org/news/?"
Stredná odborná škola stavebná s vjm - Építészeti Szakközépiskola:Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda:www.soustavds.sk
Stredná odborná škola technická:Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad:www.sostpoprad.sk
Obchodná akadémia Levice:Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 924 40 Levice:"http://oalevice.edupage.org/?"
Hotelová akadémia:Štefánikova 28, 066 01 Humenné:"http://hahe.edupage.org/?"
Hotelová akadémia Otta Brucknera:MUDr. Alexandra 29, 060 15 Kežmarok:"http://haobkk.edupage.sk/about/?"
Stredná odborná škola drevárska:Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou:www.sosdvv.edu.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom:www.zsszh.edu.sk
Stredná odborná škola služieb a lesníctva:Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica:www.sosbs.sk
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku:Na lúkach 18, 934 03 Levice:www.sposlv.szm.sk
Súkromná hotelová akadémia:Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá:"http://www.sosst.sk/shastt/sha/index.html"
Obchodná akadémia:Lúčna 4, 984 16 Lučenec:"https://oaluc.edupage.org/"
Hotelová akadémia Jána Andraščíka:Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov:www.habj.sk
Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola:Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda:"http://www.sostds.sk/"
Stredná odborná škola technická:Pionierska 361/4, 089 01 Svidník:www.souodbor.szm.sk
Stredná odborná škola – Szakközépiskola:Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo:www.technifi.sk
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša:Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica:www.spsjm.sk
Spojená škola:Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica:"http://stavebnabb.edupage.org/"
Spojená škola:Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto:www.spsknm.sk
Stredná odborná škola:Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica:"https://spojenaskolabb.edupage.org/"
Stredná odborná škola:A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou:www.sosvt.sk
Piaristická stredná odborná škola F. Hanáka ako organizačná zložka:Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza:"http://piaristi-pd.eu/sos.html"
Stredná priemyselná škola stavebná:Cabajská 4, 950 50 Nitra:www.spssnr.sk
Stredná odborná škola Rakovice:Rakovice 25, 922 08 Rakovice:"http://sosrakovice.edupage.org/"
Spojená škola sv. Jána Bosca:Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica:"http://sosnd.edupage.sk/"
Súkromná stredná umelecká škola:Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina:"http://www.skolaumenia.sk/aktuality.php"
Hotelová akadémia:Malinovského č. 1, 977 01 Brezno:"http://www.slovanet.sk/habrezno/pluxml/"
Stredná priemyselná škola chemická potravinárska:Komenského 1, 066 59 Humenné:
Súkromná stredná odborná škola s VJM-Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola:Slovenská 52, 946 03 Kolárovo:www.scholaprivata.edupage.org
Obchodná akadémia:Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany:"http://oato.edupage.org/?"
Obchodná akadémia:Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď:www.oasered.sk
Súkromná stredná odborná škola:Saleziánska 18, 010 01 Žilina:"http://ssosza.edupage.org/"
Stredná odborná škola polytechnická:Novozámocká 220, 949 05 Nitra:www.ptechskola.edu.sk
Spojená škola:Kollárova 10, 080 01 Prešov:www.slspo.sk
Stredná odborná škola:Ul. mieru 23, 935 32 Kalná nad Hronom:"http://www.soskalna.sk/"
Stredná priemyselná škola:Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava:"http://www.spsmyj.sk/sps/skola/skola.html"
Stredná odborná škola – Szakközépiskola:Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo:www.soupst.sk
Súkromná stredná odborná škola podnikania:Nemocničná 2, 026 01 Dolný Kubín:"http://sukromna-skola.webnode.sk/o-skole/"
Súkromná obchodná akadémia:Dolná 54, 026 01 Banská Bystrica:"http://soabb.edupage.sk/"
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb:Partizánska 8, 962 23 Očová:"http://skolaistoty.edupage.org/"
Spojená škola s vjm J. A. Komenského 5:Komenského 5, 048 01 Rožňava:www.zsfabrv.sk
Stredná odborná škola:Okružná 761/25, 058 01 Poprad:"http://sospp.edupage.org/"
Stredná odborná škola:Mierová 1973/79, 066 01 Humenné:"http://www.sousluzhe.edu.sk/contact.html"
Súkromná stredná odborná škola:Sama Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza:"http://ssoscats.sk/contact-3/"
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku:Zavarská 9, 917 28 Trnava:www.spostt.edupage.sk
Stredná odborná škola informačných technológií:Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica:www.sos-it.sk
Stredná odborná škola:Ostrovského 1, 040 01 Košice-Juh:www.ostrovskeho.sk
Obchodná akadémia:Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava:"http://oailava.edupage.org/?"
Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola:Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky:www.sosstavnz.edupage.org
Obchodná akadémia Považská Bystrica:Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica:"https://oapb.edupage.org/"
Obchodná akadémia:Malinovského 1, 977 01 Brezno:"http://www.slovanet.sk/habrezno/pluxml/"
Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera:Kláštorná 2, 065 03 Podolínec:"http://www.soskh.sk/"
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia:Požiarnická 1, 040 22 Košice:spark2005@centrum.sk
Súkromná stredná odborná škola podnikania:Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen:"http://skolapodnikania.edupage.org/about/?"
Súkromná stredná odborná škola:Železničná 2, 050 01 Revúca:"http://ssosra.edupage.sk/?"
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk:Ferka Urbánka 19, 918 10 Trnava:"https://souurbankatt.edupage.org/"
Hotelová akadémia Spišská Nová Ves:Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves:"https://hotelovake.edupage.org/"
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium:Palackého 14, 040 01 Košice:"http://ssosterciumke.edupage.org/?"
Spojená škola:Zimná 96, 049 25 Dobšiná:"http://gymdobsina.edupage.org/"
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti:Horná 137, 022 01 Čadca:"https://pasaca.edupage.org/"
Obchodná akadémia:ul. Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce:"http://oazm.edupage.org/?"
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu:Levická 40, 950 03 Nitra:"http://sosnrlev.edupage.org/?"
Stredná odborná škola veterinárna:Drážovská 14, 950 12 Nitra:"http://www.sosvetnr.sk"
Stredná odborná škola polytechnická:Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce:www.soszm.sk
Stredná odborná škola – Szakközépiskola:Štúrova 74, 927 01 Šaľa:www.soupsala.edu.sk
Stredná odborná škola:Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra:www.soustavnr.edu.sk
Stredná odborná škola technická:Ulica 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce:www.sostzm.edu.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Ul. SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce:"http://doszm.edupage.org/?"
Stredná odborná škola – Szakközépiskola:Ul. SNP 41, 936 01 Šahy:www.sossahy.edupage.sk
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu:Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník:"http://www.sossvidnik.edu.sk/"
Obchodná akadémia Poprad:Murgašova 94, 058 01 Poprad:"http://www.oapoprad.sk"
Obchodná akadémia:Komenského 1, 066 01 Humenné:"http://oahe.edupage.sk/"
Stredná odborná škola:Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa:"http://www.sosjsl.sk/"
Stredná pedagogická škola:Bottova 15A, 054 01 Levoča:"http://www.spgslevoca.sk/"
Spojená škola:Centrálna 464, 089 01 Svidník:"https://spojskola.edupage.org/"
Stredná umelecká škola:Vodárenská 3, 080 01 Prešov:"https://zsus-po.edupage.org/"
Obchodná akadémia:Dr. C. Daxnera 88, 093 35 Vranov nad Topľou:"http://oavranov.edupage.org/?"
Súkromná stredná odborná škola:Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov:"http://www.skolamladost.sk/"
Stredná odborná škola polytechnická:Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné:www.soshe.sk
Stredná priemyselná škola Svidník:Sov. Hrdinov 369/24, 089 01 Svidník:"http://www.spssvidnik.sk/"
Spojená škola Čaklov:Čaklov 249, 094 35 Čaklov:"http://web.stonline.sk/spozs/"
Stredná odborná škola:Pekná vyhliadka 26, 062 01 Vysoké Tatry:"http://www.sos-smokovec.sk/"
Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra:Levická cesta 40, 949 01 Nitra:
Stredná odborná škola:Hlavná 6, 091 01 Stropkov:"http://soupsp.edupage.org/about/"
Stredná priemyselná škola strojnícka:Duklianska 1, 080 04 Prešov:www.spspo.edupage.org
Súkromná stredná odborná škola:Masarykova 2, 080 01 Prešov:"https://ssospt.edupage.org/"
Stredná odborná škola v Lipanoch:Komenského 16, 082 71 Lipany:"http://www.soslipany.sk/Delenie.htm"
Spojená škola J. Henischa:Slovenská 5, 085 01 Bardejov:"http://ssjh.sk/aix/new/udaje.htm"
Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií:Masarykova 2, 080 01 Prešov:"https://ssospt.edupage.org/"
Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom:Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom:"http://www.spsdub.sk"
Stredná odborná škola:T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza:"http://www.sospd.sk"
Spojená škola Nováky:Rastislavova 332, 972 71 Nováky:www.sosnovaky.sk
Stredná odborná škola sklárska:Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne:"http://www.sossklarska.sk"
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša:Staničná 4, 911 05 Trenčín:www.sosstn.sk
Stredná odborná škola podnikania:Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín: www.sosptn.sk
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja – Svorada a Benedikta:Ul. 1. mája 7, 911 35 Trenčín:"https://pasatn.edupage.org/"
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Lomonosovova ul. Č. 2797/6, 918 54 Trnava:www.sosos.eu.sk
Súkromná stredná odborná škola Zlaté Klasy:Trhovisko 776/1, 930 39 Zlaté Klasy:www.sous-zlateklasy.sk
Obchodná akadémia:Tehelná 4, 920 01 Hlohovec:"http://oahlohovec.edupage.sk/"
Obchodná akadémia:Kukučínova 2, 917 29 Trnava:"https://oakuktt.edupage.org/"
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury:Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava:"http://pasa.edupage.org/"
Súkromná hotelová akadémia SD Jednota:Vinohradská 48, 931 01 Šamorín:"http://www.hasossamorin.edu.sk/"
Súkromná stredná odborná škola spotrebných družstiev Jednota a Jednota Fogyasztási Szövetkezetek Magán Szakközépiskolája Vinohradská 48 Šamorín:Vinohradská 48, 931 01 Šamorín:www.hasossamorin.edu.sk
Stredná odborná škola s VJM – Szakkozépiskola:Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda:"http://www.sosds.sk/"
Pedag.a sociál.akadémia:SNP 509/116, 03 914 Turčianske Teplice:"http://pasatt.edupage.org/?"
Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO:Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo:"http://www.slanickaosada.com/subory/podnikanie.htm"
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva:Gagarinova ulica č. 2490/13, 955 01 Topoľčany:
Súkromná stredná umelecká škola Martin:Ul. J. Lettricha 3, 036 01 Martin:"http://www.ssusmartin.sk/?ssus/home"
Obchodná akadémia Rožňava:Ul. Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava:"https://oarv.edupage.org/"
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov:Plzenská 10, 080 63 Prešov:www.spsspo.svcmi.sk 
Súkromná stredná odborná škola s VJM-Magán Szakközépiskola:Mostová 53, 925 07 Mostová:"https://ssouvm.edupage.org/"
Stredná priemyselná škola:Komenského 1, 917 31 Trnava:www.spstt.edupage.org
Stredná priemyselná škola dopravná:Študentská 23, 917 45 Trnava:www.spsdtt.sk
Súkromná stredná odborná škola s VJM:Neratovické námestie 1916/16, 929 01 Dunajská Streda:www.skolads.sk
Stredná odborná škola rozvoj vidiek s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola:Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda:www.dunagro.sk
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia:Bratislavská 38, 932 12 Veľký Meder:"http://www.oagvm.sk/"
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza:www.kalina.sk
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania:Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina:"http://www.soussza.edu.sk/kontakty.html"
Súkromná stredná odborná škola:SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín:sukromnaskolazemko.edupage.org
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov:www.souopo.edupage.org
Súkromná hotelová akadémia:Volgogradská 8, 080 01 Prešov:
Hotelová akadémia Prešov:Baštova 32, 080 01 Prešov:"http://www.hapresov.edu.sk/"
Súkromná hotelová akadémia – Dufincova:Komenského 1, 071 01 Michalovce:"http://www.hotelka.sk/kontakt"
Stredná odborná škola:Gemerská 1, 040 01 Košice – Juh:"http://www.zssgemke.sk/kontakt.html"
Súkromná stredná odborná škola:Bukovecká 17, 040 12, Košice:"http://www.oabuke.netkosice.sk/"
Stredná odborná škola:Komenského 12, 075 01 Trebišov:www.sostv.sk
Obchodná akadémia:Kapušianska 2, 071 01 Michalovce:"http://oami.edupage.org/contact/"
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda:Južná trieda 48, 040 01 Košice:"http://www.kspgs.sk/"
Stredná odborná škola veterinárna Košice – Barca:Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice – Barca:
Stredná odborná škola ekonomická:Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves:www.oasnv.edu.sk
Súkromná stredná odborná škola Nová cesta Magán Szakközépiskola Új út:Hlavná 175, 072 06 Malčice:"http://www.sukromna-stredna-odborna-skola-nova-cesta-magan.sko.sk/"
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Námestie slobody 12, 073 01 Sobrance:"http://spojskolaso.edupage.org/"
Stredná odborná škola:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves:www.soussnv.edupage.org
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš:"https://sosoas.edupage.org/"