Pre pedagógov: PROFsmeZŠ | PROFsmeSOŠ

 

Aktivity pre žiakov: Stredné odborné školy | Základné školy

www.minedu.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

www.siov.sk
Štátny inštitút odborného vzdelávania

www.potrebyovp.sk
Potreby odborného vzdelávania a prípravy

www.uips.sk
Ústav informácií a prognóz školstva

www.rsov.sk
NP Rozvoj stredného odborného vzdelávania

www.tvorbansk.sk
NP Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií

www.sustavapovolani.sk
Národná sústava povolaní

www.iedu.sk
Centrálny informačný portál rezortu školstva

www.asociaciavp.wbl.sk
Asociácia výchovných poradcov

Stavovské organizácie

www.azzz.sk
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky

www.sppk.sk
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.ruzsr.sk
Republiková únia zamestnávateľov

www.slsk.sk
Slovenská lesnícka komora

www.banskakomora.sk
Slovenská banská komora

www.szk.sk
Slovenská živnostenská komora

www.sopk.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora