Pre pedagógov: PROFsmeZŠ | PROFsmeSOŠ

 

Aktivity pre žiakov: Stredné odborné školy | Základné školy

Ukážky vybraných aktivít sú súčasťou kariérovej výchovy a profesijného rozvoja žiakov SOŠ a slúžia na ilustráciu aktivít v privátnej zóne. Vzory nie sú určené na použitie. Registrovaným užívateľom sú všetky aktivity dostupné po autentifikácii v privátnej zóne v plnom rozsahu funkcionalít systému.