Pre pedagógov: PROFsmeZŠ | PROFsmeSOŠ

 

Aktivity pre žiakov: Stredné odborné školy | Základné školy

Zámerom Nástroja PROFsmeZŠ je podpora záujmu žiakov ZŠ o vybrané skupiny povolaní aj prostredníctvom profilov povolaní. 
Profily povolaní umožnia včasnú identifikáciu talentov na ZŠ, ich rozvoj a podporu záujmu o žiadané odvetvia národného hospodárstva  v súlade s meniacimi sa  potrebami trhu práce.

Vybrané profily povolaní sú ukážkou zo 110 profilov povolaní z nasledovných skupín odborov:

  • Hutníctvo
  • Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
  • Elektrotechnika
  • Technická chémia silikátov
  • Technická a aplikovaná chémia
  • Potravinárstvo
  • Spracúvanie dreva
  • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
  • Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Ukážky slúžia na ilustráciu jednej z aktivít identifikácie a rozvoja profesijnej orientácie žiakov ZŠ v privátnej zóne. Vzory nie sú určené na použitie. Registrovaným užívateľom sú všetky aktivity dostupné po autentifikácii v privátnej zóne v plnom rozsahu funkcionalít systému.

Priemyselné odvetvie : ELEKTROTECHNIKA (26)
NÁZOV KRITÉRIA/HODNOTIACA ŠKÁLA MANUÁLNA ZRUČNOSŤ TECHNICKÉ MYSLENIE PRIESTOROVÁ PREDSTAVIVOSŤ JEMNÁ MOTORIKA, PRESNOSŤ PRAKTICKÉ MYSLENIE PRÁCA V SŤAŽENÝCH PRACOVNÝCH PODMIENKACH
POVOLANIE A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
Elektromechanik

x
x
x
x
x
x


Elektrotechnik automatizovanej výroby
xx

x
x
x

x